LANDGOED HUIS TE MAARN

HUIS TE MAARN kaart

    Het landgoed ligt ten zuiden van de A12 ter hoogte van de kern Maarn en aan de oostkant van de Amersfoortseweg. De totale oppervalakte van het landgoed inclusief de Stichting Rustplaats Huis te Maarn bedraagt 116,5 ha.
    Het landgoed "Huis te Maarn" is vanaf 1906 tot 1920 ontstaan door grondaankopen van de overgrootouders van de huidige eigenaren, het echtpaar mr. B.W. en mevrouw A.G. Blijdenstein-van Heek uit Amsterdam.
    Zij lieten in 1906 op het hoogste punt van het bezit door Petrus Hermanus Wattez (1871-1953) een park en tuin aanleggen.
HUIS TE MAARN

   Het landgoed is gelegen aan weerszijden van de grens tussen de vrij sterk hellende, gestuwde preglaciale gronden van de Utrechtse Heuvelrug en de vlakke dekzanden, welke zich aan de voet van de Heuvelrug uitstrekken.
    Het door de architect J. Stuyt ontworpen landhuis in neoclassicistische stijl, kwam mede door de eerste wereldoorlog pas in 1916 gereed. Het ontwerp verwijst naar de Amerikaanse koloniale architectuur en vertoont in het klein enige gelijkenis met het "Witte Huis" te Washington.
    Tijdens de aankoopperiode aan het begin van de 20ste eeuw waren de meeste terreinen heidevelden met hier en daar enige bosschages. De familie Blijdenstein liet het bezit aanplanten met voornamelijk grove den en douglas. Na de tweede wereldoorlog werden ook andere boomsoorten aangeplant, zodat nu van een afwisselende begroeiing sprake is.
    Om versnippering te voorkomen, werd in 1991 het bezit inclusief de 7 op het terrein verspreid staande woningen ingebracht in een Natuurschoonwet-Landgoed B.V.
    Sinds 1998 staan Landhuis, Koetshuis en Park op de Rijksmonumen-
tenlijst. Het landgoed neemt deel in Nationale Park Utrechtse Heuvelrug en is behoudens een klein deel rond het Landhuis volgens de NSW-regels opengesteld voor (wandel-)recreatie.
    Het Landhuis wordt bewoond door de familie Van Notten.

TERUG NAAR: INTRODUCTIEPAGINA OF LANDGOEDLIJST