Publicatiedatum: 31-03-2009

Afscheid

Hugo Schorer

Na ruim vijf jaar is schrijver dezes aan zijn laatste column in deze krant toe. Ik heb de lezer vaak meegenomen naar het platteland en laten zien hoever de Haagse beleidsmakers daar soms vanaf staan. Ondanks alle deregulerings-, afslankings- en decentralisatieoperaties is de overproductie van Haags beleid door blijven gaan.

De Tweede Kamer stimuleert dat ook door bij ieder probleempje dat gesignaleerd wordt, terstond regelgeving van het Rijk te eisen. Zelfs voor het aanpakken van konijnen, die holen graven op gemeentelijke begraafplaatsen, heeft het Rijk beleid geformuleerd.

Veel gemeentebestuurders spelen daarop in en zijn druk met het op de kaart zetten van hun gemeente. Dat doen ze door ervoor te zorgen dat hun gemeente in een Haagse beleidsnota wordt genoemd. Met minder dan 40.000 60.000 inwoners lukt dat niet.

Renswoude staat dus niet op de kaart. Geen inwoner die er wakker van ligt. Mijn ervaring is dat inwoners wel veel waarde hechten aan een herkenbaar gemeentebestuur, dat hen serieus neemt in geval van problemen en hun niet het gevoel geeft dat ze in een bureaucratische brij verzeild raken. Daarbij zijn essentieel een correcte bejegening, persoonlijke benadering (even bellen of op bezoek), inleving in de situatie van de burger, uitleg als iets niet zo snel gaat als de burger zou willen, maar ook streng optreden als de burger in de fout gaat. Dat geeft hun vertrouwen in hun gemeentebestuur.

Het is alleen te realiseren als raadsleden, wethouders en burgemeester voeling houden met de inwoners. Dan zijn inwoners ook bereid om zich in te zetten voor de gemeenschap en kan een gemeentebestuur het beste uit zijn inwoners halen.

Het gemiddelde aantal inwoners per gemeente is de laatste vijftig jaar gegroeid van ruim 10.000 naar 35.000. De parallel met gefuseerde ziekenhuizen, waar managers het contact met de werkvloer kwijt zijn, onderwijsfabrieken met anonieme leerlingen of systeembanken die hun klanten niet kennen, is gauw getrokken.

Het in stand houden van kleinschalige, redelijk autonome bestuurlijke eenheden in het openbaar bestuur is essentieel om de kloof tussen burger en bestuur te verkleinen.

Ten slotte wil ik alle lezers die de moeite namen op mijn columns te reageren, hartelijk bedanken.

Dit is de laatste reguliere column van jhr. mr. K.F.H. Schorer, burgemeester van Renswoude.

Copyright (c) 2009 Het Financieele Dagblad


TERUG NAAR: Artikelkeus OF INTRODUCTIEPAGINA