Publicatiedatum: 25-11-2008

Lijstjes

Hugo Schorer

Regelmatig worden er overzichten gepubliceerd waarin de 443 gemeenten van ons land met elkaar vergeleken worden. Dat kan over allerlei onderwerpen gaan. Gemeenten met het hoogste tarief voor de onroerende zaakbelasting (ozb) staan dan bovenaan en hebben het nodige uit te leggen.

Zo zijn er ook lijstjes van (on)veilige of kindvriendelijke gemeenten, gemeenten met het meeste tegoed op de (IJslandse) bank of het meeste vermogen per inwoner. Voor gemeenten die bovenaan op de verkeerde lijstjes staan, is dat best vervelend.

Meestal worden deze overzichten gebaseerd op objectieve gegevens als de hoogte van het ozb-tarief of het aantal aangiftes bij de politie. Zelden wordt de mening van de inwoners erbij betrokken. Gebeurt dat wel, dan zijn de uitkomsten soms verrassend.

Een voorbeeld daarvan is de recente lijst van de meeste mkb-vriendelijke gemeenten. Ze is gebaseerd op een grootschalig onderzoek, uitgevoerd in opdracht van MKB-Nederland in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en de Kamers van Koophandel.

Ruim 15.000 mkb-ondernemers hebben vragen beantwoord over het lokale ondernemersklimaat, communicatie en beleid, het imago van de gemeente bij mkb-ondernemers van buiten de gemeente en ten slotte de hoogte van de gemeentelijke lasten.

Opvallende uitkomst is dat kleinere gemeenten goed scoren. Zo hebben de tien meest mkb-vriendelijke gemeenten van ons land allemaal minder dan 45.000 inwoners. De eerste gemeente met meer dan 100.000 inwoners, Tilburg, staat op de 19de plaats.

Kennelijk hechten ondernemers die aan het onderzoek hebben meegedaan, veel waarde aan zaken waar kleine gemeenten goed in kunnen zijn: korte lijnen met het gemeentebestuur, snelheid van werken en makkelijk contact kunnen leggen met de juiste persoon. Renswoude probeert aan die wensen van het bedrijfsleven tegemoet te komen, hetgeen goed is voor een vijfde plaats op deze lijst.

Wij leiden daaruit af dat onze ondernemers het geen probleem vinden dat Renswoude soms de benodigde deskundigheid niet zelf in huis heeft maar elders moet inhuren.

Mkb-ondernemers verwachten van een gemeente snelle dienstverlening en besluitvorming, goede communicatie en redelijke lokale lasten. Kortom, een gemeente die meedenkt met het bedrijfsleven en dat ook in de praktijk brengt.

Jhr. mr. K.F.H. Schorer is burgemeester van Renswoude.

Copyright (c) 2008 Het Financieele Dagblad


TERUG NAAR: Artikelkeus OF INTRODUCTIEPAGINA