Publicatiedatum: 23-12-2008

Konijnen

Hugo Schorer

Renswoude heeft aan de rand van het dorp een mooie begraafplaats, netjes onderhouden door medewerkers van onze buitendienst.

Ook konijnen hebben deze rustige plek ontdekt. Ze weten waarschijnlijk niet dat het om een begraafplaats gaat en zijn onder de afrastering door gekropen. Ze graven er vrolijk hun holen en doen zich te goed aan de beplanting die de nabestaanden met zorg op de graven hebben aangebracht.

We kregen klachten.

Er zijn een paar methoden om dit probleem aan te pakken. Je kunt een jager vragen om de konijnen te schieten. Maar je kunt ze ook jagen met behulp van een fret. Dat laatste houdt in dat een fret de konijnen uit hun hol jaagt waarna ze worden gevangen. Onze medewerkers kozen voor fretteren want dan wordt de rust op de begraafplaats niet verstoord door geweerschoten.

Nu zou je denken: aan de slag! Maar nee, in ons keurige landje is ook dit netjes geregeld. Je moet hier een ontheffing voor vragen aan de Dienst Regelingen van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselveiligheid (LNV).

LNV heeft daarover nagedacht en een eenvoudig aanvraagformulier van drie bladzijden met elf vragen ontworpen.

Formeel gaat het om een ontheffing ex artikel 75, vijfde lid, onderdeel c, Flora en Faunawet ten behoeve van voorkoming en bestrijding van schade veroorzaakt door beschermde inheemse zoogdiersoorten op begraafplaatsen en artikel 4, tweede lid van het Besluit beheer en schadebestrijding van dieren.

De ontheffing wordt niet eerder verstrekt dan nadat de leges van euro 100 zijn betaald. Je weet het tenslotte maar nooit met die gemeenten. Overigens een zeer schappelijk bedrag, gelet op de tijd die de Dienst Regelingen aan deze ontheffing zal moeten besteden. Misschien komt LNV wel kijken op onze begraafplaats, hetgeen minstens een dag zal kosten.

LNV heeft in het kader van de dereguleringsoperatie al zeer veel regelingen afgeschaft en is nationaal kampioen deregulering.

Wellicht dat deze regeling aan de aandacht ontsnapt is. Als er al iets geregeld moet worden, dan zou het in ieder geval voor gemeentelijke begraafplaatsen mogelijk moeten zijn een algemene regeling te treffen zonder dat specifieke ontheffingen nodig zijn.

In afwachting van de ontheffing eten de konijntjes lekker door, met excuus aan de nabestaanden.

Jhr. mr. K.F.H. Schorer is burgemeester van Renswoude.

Copyright (c) 2008 Het Financieele Dagblad


TERUG NAAR: Artikelkeus OF INTRODUCTIEPAGINA