Publicatiedatum:17-03-2009

Food Valley

Hugo Schorer

Renswoude ligt in het Utrechtse deel van de Gelderse Vallei. Van oudsher had het gebied last van water dat van de hoger gelegen Veluwe en Utrechtse Heuvelrug de Vallei in stroomde.

Als de Grebbedijk doorbrak, voor het laatst in 1855, kwam het water van de Rijn tot aan Amersfoort. In het gebied is veel gevochten tussen de bisschop van Utrecht en de hertog van Gelre, met een grillige provinciegrens tot gevolg.

Door de aanleg van het Valleikanaal konden boeren een bestaan opbouwen en na de jaren zestig werd de veehouderij sterk geďntensiveerd. De kippen- en varkensbedrijven brachten eerst welvaart en daarna milieuproblemen. Mond- en klauwzeer en vogelpest sloegen toe.

De reconstructie van de intensieve veehouderij is nu in volle gang. Stallen worden gesloopt, boeren extensiveren hun bedrijven of stoppen. Nieuwe landgoederen zorgen voor een aantrekkelijke woonomgeving.

De Vallei is inmiddels een overloopgebied van de Randstad met veel bedrijvigheid langs A12 en A30. Door de opnieuw ontdekte Grebbelinie krijgen recreatie en cultuurhistorie een kans. Nieuwe uitdagingen liggen in het verschiet. De initiatiefgroep Food Valley 2020 wil de Vallei ontwikkelen tot dé Europese topregio voor innovaties op het gebied van gezonde en duurzame voeding. In de initiatiefgroep werken de Universiteit Wageningen, bedrijfsleven, ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland en de Rabobank samen. Kennisinstellingen, onderzoekscentra en innovatieve ondernemers kunnen inspirerend samenwerken in een aantrekkelijke omgeving.

Voor dat laatste moeten de gezamenlijke overheden in het gebied zorgen. Dat gaat verder dan het aanbieden van bedrijfslocaties. Een actieve gebiedsregie is noodzakelijk, evenals een centrum waar het bedrijfsleven snel geholpen kan worden. Een ambitieuze investeringsagenda van euro 4 mrd is opgesteld.

Een uitstekend plan dat goed inspeelt op de bestaande potenties van het gebied. De innovatieve landbouw kan nog meer accent krijgen. Voor gezonde voeding is een gezonde en duurzame voedselproductie immers een eerste vereiste. Daarvoor kan aangesloten worden bij de reconstructie van de intensieve veehouderij die nu in de Vallei gaande is.

De betrokken Gelderse en Utrechtse gemeenten zijn enthousiast. Ze zijn bezig hun samenwerking op dit initiatief af te stemmen.

Jhr. mr. K.F.H. Schorer is burgemeester van Renswoude

Copyright (c) 2009 Het Financieele Dagblad


TERUG NAAR: Artikelkeus OF INTRODUCTIEPAGINA