Publicatiedatum: 17-02-2009

Ontwrichting

Hugo Schorer

De crisis heeft ook in Renswoude gevolgen. We zijn al enige jaren bezig met een integrale gebiedsontwikkeling aan de rand van het dorp. Het project voorziet in verplaatsing, omschakeling en beŽindiging van boerenbedrijven, de aanleg van nieuwe natuur en van wandelpaden, herstel van beken en de bouw van in eerste instantie zestig woningen.

Het grootste deel van het project is gerealiseerd. Veertig van de zestig woningen zijn verkocht. De projectontwikkelaar/bouwer is echter in financiŽle problemen gekomen en onlangs failliet gegaan. Meer dan driehonderd medewerkers verliezen hun baan met alle gevolgen van dien.

In Renswoude zijn behalve de gemeente enkele boeren en de kopers van de woningen gedupeerd. De woningen worden gebouwd met garantie van het Garantie Instituut Woningbouw, zodat de kopers ervan verzekerd zijn dat de woningen worden afgebouwd. Maar het brengt altijd vertraging en extra kosten met zich mee.

De failliete bouwer is een groot bouwbedrijf uit Amersfoort, dat reeds honderd jaar bestaat, een uitstekende reputatie had en maatschappelijk betrokken was. In goede samenwerking tussen gemeente, een adviesbureau en het bouwbedrijf zijn de plannen voor de gebiedsontwikkeling in Renswoude ontworpen en uitgevoerd. Het werd een soort voorbeeldproject.

Het bedrijf had over 2007 al verlies geleden en huisbankier ABN Amro heeft onlangs de geldkraan dichtgedraaid, met het faillissement tot gevolg. Of het besluit van de bank terecht was, kan ik niet beoordelen.

Hoewel er geen verband is tussen beide zaken, associeer ik onwillekeurig de maatschappelijke gevolgen van dit faillissement met de berichten van de laatste paar jaar over ABN Amro.

De bank wordt nu met gemeenschapsgeld overeind gehouden, maar nog steeds worden er bonussen verstrekt aan de medewerkers. Volgens minister Wouter Bos van FinanciŽn zou het dit keer gaan om retentiebonussen aan 500 managers en bonussen aan 20.000 hard werkende medewerkers met een gemiddeld jaarsalaris van euro 75.000.

Bestuursvoorzitter Gerrit Zalm doet er goed aan snel met een nieuw beloningssysteem te komen. Het vasthouden in de bankensector aan beloningssystemen die volstrekt niet meer in deze crisistijd passen, heeft een ontwrichtende werking op onze samenleving die niet onderschat moet worden.

Jhr. mr. K.F.H. Schorer is burgemeester van Renswoude.

Copyright (c) 2009 Het Financieele Dagblad


TERUG NAAR: Artikelkeus OF INTRODUCTIEPAGINA