Publicatiedatum: 06-01-2009

Regeerdrift

Hugo Schorer

Regelmatig zien we Haagse regeerdrift, de neiging om elk maatschappelijk probleem zo snel mogelijk met wetten en nieuw beleid aan te pakken. Een paar voorbeelden.

In oktober 2008 nam de Eerste Kamer de Wet tijdelijk huisverbod aan en nog geen drie maanden later, per 1 januari jongstleden, is deze wet in werking getreden. Bijna de helft van de steden in ons land is er niet klaar voor.

Voor Den Haag lijkt het minder van belang of het land klaar is voor de invoering van een wet. Zodra een wet door het parlement is aanvaard, moet deze zo snel mogelijk in werking treden.

Ander voorbeeld. Bij de behandeling door de Eerste Kamer van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontstond discussie over mogelijke strijdigheid van deze wet met de Grondwet. Het kabinet zette de Eerste Kamer toen onder druk om de wet snel aan te nemen met als argument dat er al zo hard gewerkt was aan de invoering van de wet.

De Eerste Kamer ging vervolgens akkoord. Als een wet door de Tweede Kamer is aanvaard, wordt gestart met de voorbereiding van de invoering. Dan moet de Eerste Kamer niet moeilijk doen door vervolgens principiŽle punten aan de orde te stellen.

De tijd dat wetten bedoeld waren om heersende maatschappelijke opvattingen vast te leggen, ligt achter ons. In het kader van de Haagse beleidsdrang worden wetten steeds meer ingezet om beleidsdoelstellingen te realiseren. Met het risico dat wetten niet bijdragen aan de stabiliteit van de samenleving, maar eerder destabiliserend werken.

Zie bijvoorbeeld de Wet maatschappelijke ondersteuning, die heeft geleid tot chaos in de thuiszorg en onrust bij vooral ouderen die huishoudelijke hulp krijgen. Ook veel onrust bij ABWZ-clienten omdat per 1 januari jongstleden een aantal AWBZ-voorzieningen geschrapt is.

Te veel mensen deden er een beroep op. Dus is er niet nagedacht voordat deze voorzieningen gecreŽerd werden.

De kunst is om vernieuwingen door te voeren zonder dat de stabiliteit en de continuÔteit in de samenleving in het gedrang komen. De Haagse regeerdrift lijkt uitsluitend oog te hebben voor snelle vernieuwingen.

Het zou geweldig zijn als premier Balkenende aan het eind van dit jaar de Britse oud-premier Gladstone zou kunnen nazeggen, die tegen koningin Victoria zei: 'It has been an excellent year. We had no legislation at all.'

Jhr. mr. K.F.H. Schorer is burgemeester van Renswoude.

Copyright (c) 2009 Het Financieele Dagblad Copyright (c) 2008 Het Financieele Dagblad


TERUG NAAR: Artikelkeus OF INTRODUCTIEPAGINA