Publicatiedatum: 03-03-2009

Luisteren

Hugo Schorer

In mijn vorige column (FD 7 februari) heb ik kritisch geschreven over bonussen bij ABN Amro. Ten onrechte heb ik daarbij ook de bonussen voor cao-personeelsleden betrokken.

Inmiddels is mij gebleken dat zij daar in 2005 een deel van hun vaste salaris voor hebben ingeleverd. Daar richt de irritatie zich niet op.

Voordat ik op verzoek van de redactie 1 april stop met deze column, wil ik aandacht besteden aan de toekomst van de gemeente Renswoude.

De provincie Utrecht ziet graag dat Renswoude per 1 januari 2011 ophoudt te bestaan als zelfstandige gemeente. Sinds 1969 probeert Utrecht om Renswoude op te heffen.

Toen ik twaalf jaar geleden naar Renswoude kwam, als waarnemend burgemeester, was de provincie bezig met een derde poging. Renswoude kon kiezen tussen fusie met de buurdorpen Scherpenzeel en Woudenberg of met het grote Veenendaal. Renswoude had nog geen 4000 inwoners en het leek mij logisch dat zo'n kleine gemeente opgeheven werd.

Na drie maanden vroeg ik me echter af waarom dat nodig was. Er waren geen problemen, ook financieel niet. Er waren competente wethouders, een klein, maar zeer betrokken ambtelijk apparaat, een constructieve gemeenteraad en - het allerbelangrijkste - de hechte en actieve dorpsgemeenschap was zeer tevreden over het gemeentebestuur.

Men wilde zelfstandig blijven en liet dat duidelijk blijken. Volgens de provincie zouden er veel nieuwe taken aan gemeenten worden opgedragen. Renswoude zou te klein en te kwetsbaar zijn om al die taken goed uit te voeren. Uiteindelijk ging de fusie niet door.

Nu onderneemt de provincie een vierde poging, ditmaal op verzoek van onze buurdorpen, die niet alleen met elkaar maar ook met Renswoude willen fuseren. Een rijksbijdrage van euro 8 mln ligt hiervoor klaar. De grote vraag is of Provinciale Staten naar de inwoners van Renswoude willen luisteren. Die voelen niets voor zo'n gedwongen huwelijk.

In twee referenda met een opkomst van 84% en 65% hebben de inwoners duidelijk laten blijken zelfstandig te willen blijven en gekozen voor nauwe samenwerking met Veenendaal. Zo ook de gemeenteraad. De betrokkenheid van de inwoners is nog steeds erg groot. Echte problemen zijn er ook nu niet. De argumenten pro fusie heeft Renswoude al eerder gehoord. Het Rijk kan zijn euro 8 mln beter gebruiken.

Jhr. mr. K.F.H. Schorer is burgemeester van Renswoude.

Copyright (c) 2009 Het Financieele Dagblad Copyright (c) 2009 Het Financieele Dagblad


TERUG NAAR: Artikelkeus OF INTRODUCTIEPAGINA