Publicatiedatum: 30-09-2008

Short selling

Hugo Schorer

Afgelopen weken was er veel discussie over short selling van aandelen. Naar aanleiding daarvan kwam een ambtelijke medewerker van de gemeente Renswoude verontwaardigd naar mij toe met de mededeling dat zelfs het ABP (de Stichting Pensioenfonds ABP) aandelen uitleende om short selling mogelijk te maken. Het ABP had daar het afgelopen jaar euro 130 mln mee verdiend.

Het ABP waakt over meer dan euro 200 mrd aan pensioenpremies van de ambtenaren van ons land en heeft een zeer degelijk imago. Een zekerder pensioen dan het Nederlandse ambtenarenpensioen is in de ogen van de meeste ambtenaren nergens ter wereld te vinden. Toch rijzen er nu vragen. Waarom leent het ABP aandelen uit aan speculatieve beleggers? Het stelt hen daarmee in staat om de beurskoers te manipuleren. En nog wel de beurskoers van bedrijven en instellingen waar het ABP zelf in belegt, vaak met grote pakketten aandelen.

Het ABP loopt daardoor het risico dat het mede dankzij deze praktijken bijdraagt aan verlies van pensioenvermogen door de waardedaling van zijn aandelen. Het ABP is zich daar kennelijk van bewust en is dan ook vorig jaar gestopt met het uitlenen van aandelen in Nederland. Ook is het ABP nu gestopt met het uitlenen van aandelen van banken, zij het tijdelijk.

Sommigen verdedigen hun handelwijze met de stelling dat short selling gezond is. Het helpt immers de positie van toch al zwakke bedrijven verder te verzwakken, zodat ze uiteindelijk failliet gaan of overgenomen worden. Een beleggingsfilosofie die voor discussie vatbaar is.

Ambtenaren verwachten dat het ABP zeer zorgvuldig met de toevertrouwde pensioenpremies omgaat. Het is voor mij de vraag of het uitlenen van aandelen, waar dan ook, daar bij hoort. Het ABP gebruikt zijn positie van belangrijke aandeelhouder van ondernemingen en instellingen door de dialoog aan te gaan met management en bestuur om zo de gewenste veranderingen te bewerkstelligen. Dat lijkt me een beter beleid dan het uitlenen van aandelen voor een beetje extra rendement op de korte termijn.

Sinds 1996 kan geen minister meer in de Tweede Kamer ter verantwoording worden geroepen voor het beleggingsbeleid van het ABP. Het ABP is geprivatiseerd en daarmee is het beheer van ruim euro 200 mrd pensioengeld van ambtenaren aan democratische controle onttrokken.

Jhr. mr. K.F.H. Schorer is burgemeester van Renswoude.

Copyright (c) 2008 Het Financieele Dagblad


TERUG NAAR: Artikelkeus OF INTRODUCTIEPAGINA