Publicatiedatum: 29-04-2008

Innovatie

Hugo Schorer

Bij innovatie denk je niet meteen aan de overheid en al helemaal niet aan de organisatie van het openbaar bestuur. Dat is sinds 1851 gebaseerd op het zogenoemde huis van Thorbecke met gemeenten op de begane grond, dicht bij de burger, provincies op de eerste verdieping en het Rijk op zolder. De zolder en de eerste verdieping zijn al geruime tijd bezig om orde te scheppen op de begane grond. In hun ogen is het daar te druk met kleine gemeenten en onduidelijke samenwerkingsconstructies tussen gemeenten. De zolder laat steeds meer taken de trap af rollen, die de begane grond maar moet oppakken. Kleine gemeenten komen daardoor in een dilemma. Willen ze die taken goed oppakken, dan moeten ze eigenlijk kiezen voor schaalvergroting en fuseren; aan de andere kant willen hun inwoners de lijnen met het bestuur graag kort houden, hetgeen pleit tegen schaalvergroting. Een veelbeproefde oplossing voor dit dilemma is samenwerking tussen gemeenten. Succes is echter vaak afhankelijk van de persoonlijke verhoudingen tussen gemeentebestuurders.

De Drechtsteden, Dordrecht en omgeving, zijn een voorbeeld van succesvolle samenwerking. Ze kennen verschillende gemeenschappelijke diensten voor specifieke taken, waaronder een gemeenschappelijke sociale dienst. De deelnemende gemeenten blijven zelfstandig met ruimte voor eigen beleid.

Iets nieuws wordt uitgeprobeerd door Eemnes, Blaricum en Laren. Eemnes is vanouds een boerendorp, Blaricum en Laren zijn wat deftiger. Deze gemeenten willen niet fuseren, maar wel de kwetsbaarheid van hun ambtelijke apparaat verminderen en de deskundigheid vergroten. Ze hebben hun ambtenaren ondergebracht in één dienst. Deze dienst voert opdrachten uit van de drie afzonderlijke gemeentebesturen.

Ook nieuw is wat het dorp Ten Boer en de stad Groningen hebben bedacht. Ten Boer heeft ruim 7000 inwoners en grenst aan de stad Groningen. Ten Boer blijft zelfstandig, maar besteedt taken maximaal uit aan de stad. De meeste medewerkers van Ten Boer zijn nu in dienst van Groningen. In Ten Boer resteren nog wat beleidsregisseurs, die opdrachten aan Groningen regelen.

Het zijn nieuwe concepten om de afstand tussen bestuur en inwoners klein te houden en alle gemeentelijke taken goed te kunnen blijven uitvoeren. De tijd zal leren hoe duurzaam deze innovatieve samenwerkingsvormen zijn.

Jhr. mr. K.F.H. Schorer is burgemeester van Renswoude.

Copyright (c) 2008 Het Financieele Dagblad


TERUG NAAR: Artikelkeus OF INTRODUCTIEPAGINA