Publicatiedatum: 28-10-2008

Zwartepiet

Hugo Schorer

Als er problemen zijn waar Rijk, provincies en gemeenten alle drie bij betrokken zijn, is het Rijk er altijd een meester in om de zwartepiet aan provincies en gemeenten te geven. Zo ook in de kwestie van het bankieren bij banken die inmiddels omgevallen zijn. De betrokken lagere overheden hebben zich netjes aan de Haagse regels gehouden, maar minister Wouter Bos van FinanciŽn vond hun handelwijze 'van de zotte' en dreigde met rijksbeheer van hun spaargeld. Alsof het om kleine kinderen ging die onverstandig met hun zakgeld waren omgegaan.

Knap werd daarbij alle aandacht afgeleid van onze eigen toezichthouder. Nu blijkt dat de Nederlandsche Bank al enige tijd op de hoogte was van de problemen in IJsland. Volgens de media vond onze toezichthouder het echter belangrijker om IJslandse banken overeind te houden dan hier maatregelen te nemen.

En nu lijkt het er helaas op dat nogal wat gemeenschapsgeld verloren is gegaan. In veel gevallen kwamen de lokale bestuurders er niet eens aan te pas. Alles was immers keurig netjes in statuten en protocollen vastgelegd. Ambtenaren vroegen drie offertes en kozen voor de hoogste rente. Protocollen en statuten schakelen het gezond verstand uit.

Onafhankelijke onderzoeken naar de gang van zaken zijn al gestart. Vervolgens moet voor de genomen besluiten en het gevoerde beleggingsbeleid verantwoording worden afgelegd. Lokale en provinciale bestuurders zullen dat doen in gemeenteraden en Provinciale Staten. Daar wordt dan beslist of er nog voldoende vertrouwen is in de bestuurders.

De Tweede Kamer kan op haar beurt een hartig woordje wisselen met minister Bos over het beleid op dit punt van de Nederlandse toezichthouder. Was het niet mogelijk geweest om eerder actie te ondernemen?

Als al het stof is neergedaald, lijkt een aanpassing van de treasurystatuten van de lagere overheden geboden. Artikelen 1 tot en met 5 zouden moeten luiden: gebruik je gezond verstand. Artikel 6 tot en met 10: haal niet het onderste uit de kan met gemeenschapsgeld. Daarnaast lijkt aanpassing van de ratings noodzakelijk. Alleen nog bankieren bij het ministerie van FinanciŽn of AA- en AAA-banken.

Maar ook in Den Haag zijn aanpassingen dringend noodzakelijk: er is behoefte aan een veel strengere toezichthouder in Amsterdam en straks misschien wel in Brussel of Frankfurt.

Jhr. mr. K.F.H. Schorer is burgemeester van Renswoude.

Copyright (c) 2008 Het Financieele Dagblad


TERUG NAAR: Artikelkeus OF INTRODUCTIEPAGINA