Publicatiedatum: 24-06-2008

Compliment

Hugo Schorer

Dicht bij ons huis staat een aantal seniorenwoningen. In deze kleine, degelijke huurwoningen wonen echtparen op leeftijd en alleenstaande ouderen. Jonger dan 75 jaar tref je daar niet aan. Veel hebben zorg nodig. Zeer geregeld komen er (klein)kinderen om te helpen. Ze maken schoon, werken in de tuin, rijden met ze naar het ziekenhuis en doen meer klusjes. Als er geen kinderen in de buurt zijn, wil iemand anders wel helpen. In ons dorp vanzelfsprekend.

Beleidsmakers vinden dit bijzonder en hebben hier een speciaal woord voor bedacht: mantelzorg. Tegenwoordig is mantelzorg zelfs onderdeel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Iedere gemeente heeft een steunpunt mantelzorg.

Mantelzorg is nu zo interessant dat de Tweede Kamer heeft bedacht dat mantelzorgers een compliment voor hun inzet verdienen. Geen aardige bedankbrief of bloemen. Nee, een fiscale korting van euro 250. Door hun werk bespaarden de mantelzorgers de samenleving immers veel geld.

Makkelijker gezegd dan gedaan. Voor de Belastingdienst bleek het onuitvoerbaar. Dan maar een uitkering, het mantelzorgcompliment. De gemeenten zouden dit gaan regelen. Zij zijn immers belast met de uitvoering van de Wmo. Ook geen goed plan: de administratieve lasten zouden te hoog worden. Dus organiseerde het Rijk de uitkering maar zelf. Daarvoor was wel een wetswijziging nodig.

Hoe gaat het in de praktijk? De mantelzorgvrager doet schriftelijk een verzoek om een mantelzorgverlener in aanmerking te laten komen voor het compliment. Maar niet iedere mantelzorger valt in de prijzen. Alleen iemand die een zorgvrager verzorgt die over een indicatie voor extramurale AWBZ-zorg beschikt. Om het eenvoudig te houden wordt het compliment uitgekeerd door de Sociale Verzekeringsbank op de Dag van de Mantelzorg. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau zijn er zo'n drie miljoen mantelzorgers in Nederland. Vorig jaar is aan 40.000 mantelzorgers euro 250 uitgekeerd. Meer dan 98% van de mantelzorgers kreeg dus niets.

Den Haag kan het in het zonnetje zetten van mantelzorgers beter overlaten aan de gemeenten. Dat scheelt euro 65 mln per jaar. In Renswoude was de vrijwilliger van het jaar 2007 een echte mantelzorger. Zij kreeg geen euro 250, maar was heel blij met de waardering van de lokale gemeenschap.

Jhr. mr. K.F.H. Schorer is burgemeester van Renswoude.

Copyright (c) 2008 Het Financieele Dagblad


TERUG NAAR: Artikelkeus OF INTRODUCTIEPAGINA