Publicatiedatum: 19-08-2008

Verward

Hugo Schorer

Een vrouw meldt zich aan de balie van het gemeentehuis. Zij maakt een verwarde indruk. Na enige tijd begrijpen we dat ze de politie wil spreken, maar dat het politiebureau gesloten is en of de gemeente haar kan helpen. Waarmee blijft onduidelijk.

We bellen de crisisdienst voor mensen met acute psychische problemen. De crisisdienst kent de vrouw en adviseert om haar te kalmeren. De crisisdienst komt niet. Ondertussen wordt de vrouw onwel, ze ligt op de grond en is lijkbleek.

We bellen de ambulance. Na een tijdje komt ze weer wat bij en drinkt wat water. De ambulancemedewerkers bekijken de situatie. Hun professionele conclusie: het heeft geen zin deze vrouw op te nemen in het ziekenhuis. Ze adviseren de crisisdienst te bellen.

De vrouw wordt rustiger en gelukkig verlaat zij na enkele uren uit zichzelf het gemeentehuis, vermoedelijk op weg naar het volgende incident.

Hoe kunnen we deze vrouw helpen? Contact met hulpverleners en politie levert het volgende beeld op. Hulpverlenende instanties, behandelaars en politie hebben de afgelopen maanden al veel tijd en aandacht aan de vrouw besteed.

Zij is onder behandeling, maar ze neemt sinds enige tijd haar medicijnen niet of zeer onregelmatig. Daardoor raakt ze in de war. De situatie is de laatste tijd erger geworden. Zo is onder andere haar telefoon in beslag genomen omdat ze voortdurend 112 belde. Ook waren er andere incidenten.

Intensivering van de behandeling is dringend gewenst. Daarom is de rechtbank recent gevraagd om een machtiging tot gedwongen opname in een inrichting. Het duurt echter minimaal drie weken voor de rechtbank een beslissing neemt.

Ondertussen kunnen politie en hulpverleners alleen wat doen als de situatie ernstig uit de hand loopt en er voor de politie aanleiding is om de vrouw mee te nemen naar het bureau. De burgemeester kan dan een inbewaringstelling gelasten.

Als de politie na een melding bij haar komt, is ze echter meestal weer rustig en kan de politie niets doen. Zolang ze geen gevaar voor zichzelf vormt of dat is voor anderen is optreden niet mogelijk.

Arme vrouw. Zij moet dringend behandeld worden. Dat vinden alle instanties en behandelaars. Maar niemand kan iets doen behalve de rechter en dat kost veel tijd.

Jhr. mr. K.F.H. Schorer is burgemeester van Renswoude.

Copyright (c) 2008 Het Financieele Dagblad


TERUG NAAR: Artikelkeus OF INTRODUCTIEPAGINA