Publicatiedatum: 16-09-2008

Lijnen

Hugo Schorer

Onlangs beklaagde een inwoner uit Renswoude zich over de chaos aan belijningen op provinciale wegen buiten de bebouwde kom. Vroeger was het volgens hem duidelijk: bij een doorgetrokken witte streep in het midden van de weg mag niet ingehaald worden , bij een onderbroken witte streep mag het wel. De provincies zijn echter bezig een nieuw soort belijning aan te brengen: dubbele doorgetrokken of dubbele onderbroken witte strepen, soms met een groene strook daartussen; soms zonder strepen in het midden, maar alleen aan de zijkant van de weg. Renswoude zit in een grensgebied tussen twee provincies. Dat biedt een schilderachtig palet aan oude en nieuwe belijningen.

Aan voorlichting wordt weinig gedaan. Landelijke voorlichting over de nieuwe belijning was gepland, maar schijnt voorlopig niet door te gaan omdat niet alle provincies dezelfde belijning toepassen.

Nu geven provincies apart voorlichting. Dat is niet meer dan logisch. Het komt immers zelden voor dat een weggebruiker uit de ene provincie gebruikmaakt van provinciale wegen in een andere provincie.

Wellicht is het een idee om voortaan weggebruikers bij de provinciegrens aan te houden en hen een folder te geven met uitleg over de belijning in de betrokken provincie. In de folder van de provincie Zeeland kan dan uitgelegd worden waarom daar op bepaalde wegen tussen twee witte strepen een groene strook is aangebracht. Dat heeft te maken met de maximumsnelheid op die weg. Alleen jammer dat de kleur groen die is gebruikt voor sommige kleurenblinden niet of nauwelijks te onderscheiden is. Gelukkig staat op de nieuwe hectometerpaaltjes precies hoe hard je mag rijden.

Overigens kunnen we straks ook bij de landsgrens folders gaan uitreiken, want de nieuwe belijning staat hier en daar op gespannen voet met internationale afspraken. Volgens deze afspraken moeten de op het wegdek aangebrachte tekens wit van kleur zijn. Dus niet groen.

Internationaal is verder afgesproken dat bij onderbroken witte strepen de open stukken tussen twee strepen twee tot vier maal zo lang moeten zijn als de strepen zelf. Bij de nieuwe belijning is dat juist andersom.

Op onze provinciale wegen gebeuren relatief veel ongelukken. Te veel om niet zeer zorgvuldig met de belijning om te gaan.

Jhr. mr. K.F.H. Schorer is burgemeester van Renswoude.

Copyright (c) 2008 Het Financieele Dagblad


TERUG NAAR: Artikelkeus OF INTRODUCTIEPAGINA