Publicatiedatum: 15-04-2008

Mooier

Hugo Schorer

Onlangs vond in Utrecht een bijzondere gebeurtenis plaats. Onder het motto 'Samen maken we Utrecht mooier' zetten de commissaris van de koningin en alle burgemeesters van de 29 gemeenten in de provincie hun handtekening onder de samenwerkingsagenda.

Deze bevat afspraken over de realisering van 277 projecten in alle gemeenten. De provincie Utrecht is rijk als gevolg van de verkoop van het provinciale energiebedrijf. Het provinciaal bestuur wilde niet op al die miljoenen blijven zitten. Dus wordt de komende vier jaar 418 miljoen euro extra uitgegeven om Utrecht mooier te maken.

Bij het opstellen van de projectenlijst bleek dat gemeentebesturen vaak met dezelfde thema's bezig zijn: verplaatsing hinderlijke bedrijven, jeugdzorg, stadsvernieuwing, duurzaamheid, milieu, groen en water, aanpak wegennet, leefbaarheid kleine kernen en het bouwen van cultuurhuizen.

Opvallende projecten: het stimuleren van aardgastankstations en de aanleg van bluswaterputten op de Utrechtse Heuvelrug. Voor Renswoude staat de bouw van een nieuw dorpshart met winkels, appartementen en een eerstelijnsgezondheidscentrum op het programma. In Amersfoort en de stad Utrecht geeft de provincie een flinke financiŽle injectie aan de krachtwijken.

Het is denkbaar dat bij de provincie ook nog een ander element heeft meegespeeld. Het Rijk heeft zijn ogen laten vallen op de forse provinciale vermogens en vindt dat er best wat miljoenen in de Haagse put gestort mogen worden. Dan maar liever dat geld in Utrecht zelf spenderen. Op = op.

Het is wel zaak extra goed te letten op een verantwoorde besteding van al dit gemeenschapsgeld, dat in snel tempo uitgegeven gaat worden. Blijft de vraag of dit geld niet teruggegeven had moeten worden aan de energieverbruikers die het hebben opgebracht, bijvoorbeeld via een verlaging van de provinciale opcenten op de motorrijtuigenbelasting. Wat zouden de inwoners van de provincie geantwoord hebben als hun gevraagd was wat ze liever wilden: projecten om Utrecht mooier te maken of verlaging van de provinciale belasting? De besluiten zijn gevallen, dus we zullen het niet weten.

De provincie heeft de samenwerking met gemeenten gezocht en ervoor gekozen om dit provinciale geld te bestemmen voor projecten die de gemeenten hebben aangedragen.

Projecten van onderop dus. Een uitstekend initiatief voor een mooier Utrecht.

Jhr. mr. K.F.H. Schorer is burgemeester van Renswoude.

Copyright (c) 2008 Het Financieele Dagblad


TERUG NAAR: Artikelkeus OF INTRODUCTIEPAGINA