Publicatiedatum: 10-06-2008

Zorgmarkt

Hugo Schorer

Een 78-jarige inwoonster van Renswoude woont alleen en heeft last van reuma. Bij gebrek aan familie en andere mantelzorgers in de buurt heeft zij de gemeente gevraagd of zij huishoudelijke hulp kan krijgen. Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) beoordeelt de gemeente dit soort aanvragen. Het was akkoord en sindsdien kwam de thuiszorg bij haar. Onlangs belde zij de gemeente met de mededeling dat de hulp niet was komen opdagen en dat de thuiszorgorganisatie had laten weten dat de hulp niet kwam en ook niet meer zou komen. Een andere, bijna 80-jarige hulpbehoevende vrouw kreeg in opdracht van dezelfde zorgverlener hulp van een uitzendkracht. Ook deze hulp mocht van de ene op de andere dag niet meer komen. Gelukkig hebben we ervoor kunnen zorgen dat vrijwilligers tijdelijk inspringen.

Buurgemeenten worden ook met dergelijke problemen geconfronteerd. Andere zorgverleners hebben eveneens moeite met het voldoen aan de vraag naar deze hulp. Directe oorzaak is dat zij bij de invoering van de Wmo niet gerekend hebben op een forse stijging van de vraag naar dit soort huishoudelijke hulp en bovendien deze hulp - achteraf gezien - te goedkoop hebben geoffreerd. Het trieste is dat meestal kwetsbare mensen in onze samenleving de dupe zijn van dit soort problemen.

Op grond van ons contract moet deze thuiszorgorganisatie zorg leveren. In het kader van de door Den Haag beoogde marktwerking is het volgende scenario denkbaar: contractbreuk, kort geding van de gemeente met als eis nakoming van het contract, eis tot schadevergoeding, aanvraag faillissement thuiszorgorganisatie, faillietverklaring. Dit scenario neemt enige maanden in beslag. Wie helpt ondertussen mensen die dringend hulp nodig hebben?

Achtergrond van de problemen is de snelle introductie van de marktwerking in de zorg, in combinatie met de invoering van de Wmo. Zorgverleners moesten zich in korte tijd omvormen van ambtelijke, zorggerichte organisaties naar bedrijfsmatige clubs. Tegelijkertijd gingen de gemeenten op grond van de Wmo de huishoudelijke hulp regelen.

De combinatie van Haagse vernieuwingsdrang en scoringsdrift houdt soms te weinig rekening met datgene waar de overheid in de eerste plaats voor moet zorgen: stabiliteit en continu´teit in de samenleving.

Jhr. mr. K.F.H. Schorer is burgemeester van Renswoude

Copyright (c) 2008 Het Financieele Dagblad


TERUG NAAR: Artikelkeus OF INTRODUCTIEPAGINA