Publicatiedatum: 08-07-2008

Respect

Hugo Schorer

Hugo Schorer

De echtgenote van een oudere inwoner van Renswoude was lang geleden overleden en begraven op een begraafplaats elders. De familie kreeg onlangs bericht van de begraafplaatsbeheerder dat haar graf binnenkort geruimd zou worden. Verlenging van de huur was niet mogelijk.

De familie vroeg aan de gemeente Renswoude of de vrouw daar herbegraven mocht worden. Een verzoek tot herbegraven wordt zelden gedaan. In zijn algemeenheid is ons beleid dat alleen inwoners van Renswoude begraven worden op onze begraafplaats. Soms vragen nabestaanden ons of iemand van buiten Renswoude op onze begraafplaats begraven mag worden. Reden kan zijn dat de ouders op onze begraafplaats begraven zijn of dat de betrokkene een deel van zijn leven in Renswoude gewoond heeft.

Dat zijn dilemma's. Wij willen graag dergelijke wensen respecteren, maar vinden ook dat een duidelijk aantoonbare relatie met Renswoude is vereist. In dit geval hebben wij het verzoek ingewilligd vanwege de duidelijke binding van de familie met Renswoude.

Het is de vraag of een familie ook in de toekomst bericht van een voorgenomen ruiming krijgt. De Wet op de lijkbezorging wordt namelijk veranderd. De begraafplaatsbeheerder hoeft zich dan niet meer in te spannen om het juiste adres van de nabestaanden te achterhalen. Als het juiste adres niet bekend is, kan de beheerder volstaan met het plaatsen van een bordje bij het graf met de waarschuwing dat het graf geruimd wordt.

Achtergrond voor deze wetswijziging is de wens om de administratieve lasten voor begraafplaatsbeheerders terug te dringen. Voor hen kan het een tijdrovende opgave zijn om een wellicht jaren geleden verhuisde rechthebbende op te sporen. Het terugdringen van de administratieve lasten is een speerpunt van dit kabinet, maar het lijkt wat overdreven om dit ook voor beheerders van begraafplaatsen te laten gelden.

De bovengenoemde familie uit Renswoude zou vermoedelijk zeer ongelukkig zijn geweest als zij geen bericht had gekregen en op een bepaald moment ontdekt had dat het graf geruimd was.

Het respect voor overledenen en voor de gevoelens van nabestaanden zou zwaarder moeten wegen dan de wens de administratieve lasten voor de beheerders van begraafplaatsen terug te dringen.

Jhr. mr. K.F.H. Schorer is burgemeester van Renswoude.

Copyright (c) 2008 Het Financieele Dagblad


TERUG NAAR: Artikelkeus OF INTRODUCTIEPAGINA