Publicatiedatum: 02-09-2008

Tolerant

Hugo Schorer

Wat een commotie over het actieverleden van Wijnand Duyvendak. In zijn krakersblad Bluf! stonden in 1985 ook mijn naam en privégegevens met de uitnodiging om bij de betrokkenen onrust te stoken. Toen werkte ik bij het ministerie van Economische Zaken. Onrustig was het inderdaad. Na de poging tot brandstichting bij collega Verberg waren we behoorlijk geschrokken. Bij ons beperkte het zich gelukkig tot nachtelijke telefoontjes, die ophielden toen we een geheim nummer kregen.

Verder herinneren we ons vooral de moeite die we hadden om de kinderen er van te weerhouden de in ons huis aangebrachte rode overvalknoppen aan te raken. Soms hadden ze toch zo'n onweerstaanbaar ding te pakken, waarna de politie binnen de kortste keren op de stoep stond.

In de discussies van nu over de gebeurtenissen van bijna 25 jaar geleden valt het mij op dat de acties van toen beoordeeld worden naar de maatstaven van nu. In mijn herinnering werden het kraken van leegstaande gebouwen en de antikernenergieacties, waaronder het publiceren van de bij Economische Zaken gestolen documenten, door een groot deel van onze samenleving met enig begrip tegemoet getreden. Nu wedijveren commentatoren om zulke vormen van burgerlijke ongehoorzaamheid scherp te veroordelen.

Mogen we daaruit de conclusie trekken dat wij ten aanzien van dat soort acties de laatste twintig jaar veel intoleranter zijn geworden? Als we daarvan uitgaan, is het dan de bekende slingerbeweging in de samenleving die van tolerant naar intolerant is gegaan en over een tijdje weer terug zal gaan? Of gaat het om iets fundamentelers?

Een in het oog springende verandering in onze maatschappij is de grote instroom van buitenlanders. Volgens CBS-cijfers is het aantal allochtonen van 1985 tot 2008 met 1,4 miljoen toegenomen. Daarvan waren 1,1 miljoen niet-westerse allochtonen. De vraag is of deze instroom van buitenlanders in zeer korte tijd niet veel negatieve energie heeft losgemaakt.

Ook de recente opkomst van het wij/zij-denken houdt daarmee verband. Na 9/11 groeide de angst voor geweld. Individualisme nam toe. Dit alles draagt waarschijnlijk bij tot een minder tolerante houding.

Er zal een grote gezamenlijke inspanning voor nodig zijn om de positieve kenmerken van onze samenleving, waaronder tolerantie en respect voor de ander, in de toekomst te behouden.

Jhr. mr. K.F.H. Schorer is burgemeester van Renswoude.

Copyright (c) 2008 Het Financieele Dagblad


TERUG NAAR: Artikelkeus OF INTRODUCTIEPAGINA