Publicatiedatum: 30.10.2007

Starters

Hugo Schorer

Alom wordt aandacht gevraagd voor de starters op de woningmarkt. Zij kunnen geen betaalbare huisvesting krijgen. Onder starters verstaan we meestal jongeren die zelfstandig willen gaan wonen. Voor een betaalbare huurwoning moeten ze jaren wachten en een koopwoning kunnen ze door de sterk gestegen prijzen niet meer betalen, tenzij het om tweeverdieners gaat.

Het probleem is nijpender in de Randstad dan daarbuiten. Ook in de Gelderse Vallei, waar Renswoude in ligt, is de invloed van de Randstad merkbaar.

Zoals gebruikelijk in ons land roept iedereen dat de overheid hier absoluut iets aan moet doen. Dus Rijk, provincie, gemeente, woningcorporatie, allemaal ondernemen ze actie. Het Rijk draagt 40 miljoen euro bij aan startersleningen. Starters kunnen van de gemeente zo'n lening krijgen voor woningen van maximaal 265.000 euro (inclusief alle verwervingskosten). De starter kan naast zijn hypotheek maximaal 50.000 euro lenen en hoeft de eerste drie jaar geen rente en aflossing te betalen. Rijk en gemeente financieren allebei de helft. De regeling wordt uitgevoerd door het Stimuleringsfonds voor de volkshuisvesting. Inmiddels doen honderdveertig gemeenten mee.

Ook de provincie Utrecht wil een concrete bijdrage leveren en heeft startersinitiatieven aangekondigd. Woningcorporaties hebben constructies bedacht die erop neerkomen dat de starter een woning koopt met een bepaalde korting, die kan oplopen tot een derde van de koopprijs. Daartegenover staat dan de verplichting de woning te zijner tijd voor ongeveer het aankoopbedrag weer terug te verkopen aan de corporatie.

Gemeenten die zelf woningen verkopen hebben naast de starterslening de mogelijkheid om de woning onder de marktwaarde te verkopen, eventueel met een anti-speculatiebeding. Zo'n beding verplicht om bij verkoop van de woning binnen bijvoorbeeld vijf jaar een deel van de winst aan de gemeente af te dragen.

In Renswoude gaan we binnenkort woningen aan starters verkopen, waarbij we het aangaan van een starterslening bieden, iets onder de marktwaarde verkopen en een antispeculatiebeding hanteren.

We doen dat omdat jongeren uit Renswoude doorgaans in het dorp willen blijven wonen en we hen daarbij een handje willen helpen. Zo behouden we de vitaliteit in het dorp.

Kortom, er is veel bestuurlijke drukte op de woningmarkt, alleen al om starters te helpen.

Jhr mr K.F.H. Schorer is burgemeester van Renswoude.

Copyright (c) 2008 Het Financieele Dagblad


TERUG NAAR: Artikelkeus OF INTRODUCTIEPAGINA