Publicatiedatum: 27-11-2007

Brandweer

Hugo Schorer

Onlangs presenteerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de Brandweerstatistiek 2006. Interessante gegevens. Zo varieert het aantal branden in ons land al jaren tussen de veertig- en vijftigduizend per jaar. Daarbij zijn helaas 60 tot 80 dodelijke slachtoffers te betreuren. De branden worden geblust door 27.000 brandweerlieden, van wie 80 procent vrijwilliger is.

Een verontrustende tendens die uit de statistiek blijkt is dat de brandweer er steeds langer over doet om bij de brand te komen. Het streven is om er binnen acht minuten na het alarm te zijn. In 1990 haalde de brandweer die norm bij twee derde van de branden, in 2006 lukte dat nog slechts in een derde van de gevallen. Bij de helft van de branden duurde het tien minuten of langer voor de brandweer er was.

Het CBS geeft als mogelijke verklaringen dat steeds meer meldingen niet meer rechtstreeks maar via een regionale meldkamer binnenkomen en dat vrijwilligers op steeds grotere afstand van de kazerne wonen en werken. Inderdaad werken vrijwilligers vaak buiten de gemeente zodat er overdag soms problemen zijn. Ook toenemende verkeersdrukte en verkeersremmende maatregelen spelen een rol.

In Renswoude lukte het onze brandweer vorig jaar om in alle gevallen binnen de streeftijd bij de brand te zijn. Onze vrijwilligers moeten in de gemeente wonen en werken. Tot voor kort werkte een van de vrijwilligers op ons gemeentehuis. Fascinerend om te zien hoe hij bij een alarm zijn pen liet vallen en er als een speer vandoor ging.

In Den Haag wordt dezer dagen veel gesproken over de brandweer. Minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken wil de gemeentelijke brandweer omvormen tot een regionale brandweer. Maar in het regeerakkoord is afgesproken dat gemeenten niet bij wet gedwongen worden tot regionalisering. Daarom looft de minister nu een premie van een miljoen euro uit voor regio's die op korte termijn kiezen voor een regionale brandweer.

De minister heeft een punt als het gaat om de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Een grote overstroming kan geen enkele gemeente alleen aan. Voor het gewone, maar voor inwoners zeer belangrijke bluswerk ligt dat anders.

Behalve de oplopende opkomsttijden zijn er weinig problemen. De 22.000 brandweervrijwilligers willen zich vooral voor de lokale gemeenschap inzetten. Zij kunnen het beste door de gemeente aangestuurd worden.

Jhr. mr. K.F.H. Schorer is burgemeester van Renswoude.

Copyright (c) 2007 Het Financieele Dagblad


TERUG NAAR: Artikelkeus OF INTRODUCTIEPAGINA