Publicatiedatum: 22-01-2008

Dieptepunt

Hugo Schorer

Nergens in ons land is de bestuurlijke drukte zo merkbaar als rond de grote steden. Een inwoner kan daar te maken krijgen met een deelgemeente voor een bouwvergunning, met de stad bij de aanleg van de metro, met de regio voor de streekbus, met de provincie bij een nieuwe autoweg en met het Rijk bij een nieuwe autosnelweg.

De EU laten we er maar even buiten.

In het verleden zijn vele pogingen gedaan om in deze bestuurlijke chaos orde te scheppen, maar of het nu ging om gewesten, agglomeraties, stadsprovincies of regio's, het werd zelden een succes en soms sneuvelde het voorstel al voordat het was ingevoerd. De drukte bleef.

Alle betrokken stadsdeelbestuurders, wethouders, regiovertegenwoordigers, gedeputeerden en ministers overleggen zich suf. Wonder boven wonder slagen zij er door schikken en plooien in om de zaak redelijk bestuurbaar te houden. Dat hangt ook sterk af van de persoonlijke verhoudingen.

Soms botsen karakters. Dat kan dan zo ver gaan dat de ene overheid de andere voor de rechter sleept. Zo ook rond de stad Utrecht, waar het niet altijd koek en ei is tussen de provincie Utrecht en het Bestuur Regio Utrecht (BRU), een samenwerkingsverband van de stad en omliggende gemeenten. Vermoedelijk heeft de moeizame verhouding er ook mee te maken dat de provincie Utrecht een van de kleinste van het land is en het BRU liever de provincie overslaat en direct met het Rijk zaken doet.

Zowel de provincie als het BRU meende dat zij moesten bepalen waar in de toekomst nieuwe woningen rond de stad Utrecht moesten komen. Het BRU legde in zijn Regionale Structuurplan vast dat er veel nieuwe woningen in de gemeente Bunnik en bij het station Driebergen-Zeist moesten komen. De provincie stelde het provinciale streekplan vast met weinig nieuwe woningen op precies dezelfde locaties.

Twee verschillende plannen van twee verschillende overheden voor hetzelfde gebied. Op grond van de Wet op de ruimtelijke ordening moet het Regionale Structuurplan goedgekeurd worden door de provincie.

Dus keurde de provincie het structuurplan af. Dus ging het BRU in beroep bij de Raad van State. Deze gaf de provincie onlangs gelijk. Dit alles op kosten van de inwoners, die via de belastingen zowel het BRU als de provincie bekostigen. Een dieptepunt.

Jhr mr K.F.H. Schorer is burgemeester van Renswoude.

Copyright (c) 2008 Het Financieele Dagblad


TERUG NAAR: Artikelkeus OF INTRODUCTIEPAGINA