Publicatiedatum: 19-02-2008

Democratie

Hugo Schorer

Ons land is een democratie. Wij zijn daar best tevreden mee. Natuurlijk zijn er nadelen, maar het is de staatsvorm waarvan wij zeggen dat het de minst slechte is.

Een democratie kan niet zonder politieke partijen. Kiezers bepalen wie hen vertegenwoordigen in de Tweede Kamer, Provinciale Staten en gemeenteraden. Zij doen dat door te stemmen op kandidatenlijsten, opgesteld door de politieke partijen. Iedereen kan een partij oprichten. Dat fundamentele recht ligt vast in onze grondwet.

Regelmatig zijn er heftige discussies over opvattingen van politieke partijen. Soms vragen mensen verontwaardigd om een verbod van een partij. In onze democratie vinden we politieke partijen zo essentieel dat de rechter een partij alleen kan verbieden als deze handelt in strijd met de openbare orde. Verboden werd bijvoorbeeld de NSB van Mussert die actief was in de jaren dertig van de vorige eeuw. Daarna is het ondanks verschillende pogingen zelden tot een verbod van een partij gekomen.

Al geruime tijd is er discussie over de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP). Het gaat dan om het standpunt dat vrouwelijke leden van de SGP zich niet verkiesbaar mogen stellen voor Tweede Kamer, Provinciale Staten en gemeenteraden. Dit standpunt is gebaseerd op een bepaalde interpretatie van de Bijbel.

Naar aanleiding daarvan zijn verschillende rechtszaken gevoerd. Volgens de Raad van State is het vrouwenstandpunt van de SGP geen aanleiding om de SGP niet langer te subsidiŽren. In een andere rechtszaak moet de Hoge Raad nog uitspraak doen. Binnen de SGP wordt fors gediscussieerd over deze kwestie. SGP-leden die het absoluut niet eens zijn met het standpunt van de partij, kunnen hun lidmaatschap opzeggen en lid worden van een andere politieke partij of een eigen partij oprichten.

Dat is het wezen van de democratie. Daarbij past dat over verschil van opvattingen gedebatteerd wordt, maar daarbij past niet dat een partij via de rechter gedwongen wordt een bepaalde opvatting op te geven. Alleen als een politieke partij een gevaar is voor de democratische rechtsorde, is een verbod van deze partij aan de orde.

Zolang een partij niet verboden is of de strafwet overtreden heeft, heeft een partij recht op haar eigen opvattingen, ook al is de overgrote meerderheid het daar absoluut niet mee eens. Laten we onze democratie in ere houden!

Jhr mr K.F.H. Schorer is burgemeester van Renswoude.

Copyright (c) 2008 Het Financieele Dagblad


TERUG NAAR: Artikelkeus OF INTRODUCTIEPAGINA