Publicatiedatum: 18-9-2007

Monument

Hugo Schorer

Een van de belangrijkste taken van een gemeentebestuur vind ik het stimuleren van de inwoners om zich in te zetten voor de lokale samenleving. Een ideale mogelijkheid daarvoor biedt de Open Monumentendag, ieder jaar de tweede zaterdag in september.

De gemeenten Scherpenzeel, Woudenberg en Renswoude organiseren Open Monumentendag samen met de plaatselijke historische verenigingen. Dit jaar was Renswoude aan de beurt. Onze vereniging, Oud Renswoude, is een bloeiende club met veel vrijwilligers. Ze verzorgen publicaties, tentoonstellingen, lezingen en excursies. Ruim een kwart van alle huishoudens is lid. Dit alles zonder gemeentelijke subsidie. De kosten van Open Monumentendag komen wel voor rekening van de gemeente.

Regelmatig doet Oud Renswoude voorstellen om gebouwen aan te wijzen als gemeentelijk monument. Soms is de eigenaar daar niet al te enthousiast over omdat hij dan een vergunning nodig heeft voor uiterlijke veranderingen aan het monument. Bovendien kan de eigenaar van een gemeentelijk monument geen gebruikmaken van fiscale faciliteiten, zoals eigenaren van rijksmonumenten. Daarom heeft de gemeente een restauratiesubsidie ingevoerd voor eigenaren van gemeentelijke monumenten.

Oud Renswoude heeft bereikt dat de Renswoudenaren trots zijn op hun tien rijksmonumenten en dertig gemeentelijke monumenten, waaronder de nodige boerderijen. Onze mooiste monumenten zijn het kasteel (1654), de koepelkerk, in 1639 gebouwd door Jacob van Campen, en de pastorie (1651), sinds 1924 gemeentehuis. Ook erg fraai is een rij woningen van eind 18de eeuw, die bij het kasteel hoorden. Dertig jaar geleden werd een voorstel om deze woningen te slopen met slechts één stem meerderheid in de gemeenteraad verworpen.

Op Open Monumentendag konden dit jaar ook een schaapskooi en een honderd jaar oude schuurberg bezocht worden. Beide bouwwerken stonden twee jaar geleden nog op instorten, maar zijn met behulp van vele vrijwilligers helemaal opgeknapt.

Als gemeentebestuur krijg je deze inzet voor het cultureel erfgoed in de schoot geworpen. Wat goed werkt, is de activiteiten van zo'n historische vereniging serieus nemen, waarderen en waar mogelijk stimuleren. Laat het bestuur meedenken met het gemeentelijk cultuurbeleid. Dan ontstaat er een opwaartse spiraal met positieve invloed op de hele lokale gemeenschap.

Jhr mr K.F.H. Schorer is burgemeester van Renswoude.

Copyright (c) 2007 Het Financieele Dagblad


TERUG NAAR: Artikelkeus OF INTRODUCTIEPAGINA