Publicatiedatum: 8-03-2008

Huisverbod

Hugo Schorer

Regelmatig worden we opgeschrikt door gezinsdrama's. Meestal zijn kinderen het slachtoffer. Huiselijk geweld krijgt de laatste tijd gelukkig meer aandacht. In geval van een niet-natuurlijke dood is het in ons land doodsoorzaak nummer twee, na verkeersongevallen. Meestal is er bij fysiek of psychisch geweld tegen de partner of tegen de kinderen weinig bereidheid om aangifte bij de politie te doen. En zonder aangifte staat de politie vrijwel machteloos.

Ook de bereidheid om bij thuisgeweld hulp van hulpverleningsinstanties te accepteren is gering. Hulpverleners krijgen vaak van slachtoffers te horen: het was niet zo erg, het zal niet meer gebeuren. Als de situatie toch weer uit de hand loopt, is vertrek naar een vrouwenopvang soms nog de enige mogelijkheid. De dader blijft dan in huis, het slachtoffer vertrekt, vaak samen met de kinderen.

De Tweede Kamer heeft erop aangedrongen dat om te draaien: dus de slachtoffers blijven thuis en de dader gaat het huis uit. Het kabinet wil nu de burgemeester de bevoegdheid geven om een pleger van ernstig huiselijk geweld tien dagen het huis uit te zetten. Dat is een behoorlijke inbreuk op de privacy achter de voordeur.

Burgemeesters staan daarom kritisch tegenover deze nieuwe bevoegdheid. Grote vraag is hoe je de thuissituatie in zo'n geval goed kunt beoordelen. De politie moet een risicotaxatie maken en adviseert de burgemeester. Als hulpverleners de situatie kennen, moeten ook zij hun visie kunnen geven. Nu verhinderen privacy-regels dat hulpverleners onmisbare informatie over dader of slachtoffer aan derden doorgeven.

Als burgemeester zou ik een huisverbod alleen willen opleggen wanneer er garantie is dat dader en slachtoffer(s) onmiddellijk hulp krijgen en accepteren. Als er aangifte wordt gedaan en de dader door justitie kan worden aangepakt, lijkt me een huisverbod door de burgemeester niet aan de orde, tenzij alle leden van het gezin direct hulp accepteren.

De Eerste Kamer beslist binnenkort over het wetsvoorstel. In situaties met ernstig huiselijk geweld waar de hulpverlening onvoldoende kan uitrichten en geen aangifte door het slachtoffer wordt gedaan, kan het opleggen aan de dader van een tijdelijk huisverbod door de burgemeester drama's voorkomen.

Gemeenten moeten dan wel de mogelijkheid en de middelen krijgen om meteen doeltreffende hulpverlening op gang te brengen voor dader en slachtoffer(s).

Jhr. mr. K.F.H. Schorer is burgemeester van Renswoude.

Copyright (c) 2008 Het Financieele Dagblad


TERUG NAAR: Artikelkeus OF INTRODUCTIEPAGINA