Publicatiedatum: 13-11-2007

Vrijwilligers

Hugo Schorer

Onlangs was het Make a Difference Day, oftewel nationale vrijwilligersdag. Naar schatting 43.000 mensen hebben zich als vrijwilliger ingezet. Ons college van B&W deed ook mee. We hielpen de vrijwilligers in onze bibliotheek. Ook brachten we samen met rijders van Tafeltje-dekje maaltijden rond. Vooral bij ouderen die nog zelfstandig kunnen wonen, maar geen warme maaltijd meer kunnen klaarmaken.

Tafeltje-dekje bestaat ruim twintig jaar in Renswoude. Twee vrijwilligers helpen vanaf het begin mee. Geweldig zo'n belangeloze inzet voor de samenleving. En goed om zelf te ervaren hoe dat gaat en hoe blij de mensen met hun warme maaltijd zijn. Gelukkig lukt het nog steeds om vrijwilligers te vinden die de maaltijden willen rondbrengen. Voorwaarde is wel dat ze persoonlijk gevraagd worden om mee te doen.

Jammer is het als de goedbedoelde inzet gefrustreerd wordt door allerlei regels en administratieve lasten. Gemeenten beseffen niet dat zij het vrijwilligerswerk onnodig kunnen belemmeren. Ze behandelen vrijwilligers vaak als professionele organisaties. Maar meestal zijn het goedwillende amateurs, die niet op de hoogte zijn van wetten en regels. Ook hebben ze moeite met het ambtelijke taalgebruik en de lastige formulieren die ze in zoveelvoud moeten invullen. Het gemeentelijk subsidiebeleid is voor hen vaak een doolhof. Soms houden ze na betaling van gemeentelijke leges voor een evenementenvergunning weinig meer over van de subsidie die ze van dezelfde gemeente gekregen hebben.

Gemeenten kunnen veel doen om het vrijwilligers makkelijker te maken. Vergunningen kunnen worden afgeschaft of vervangen door een meldingsplicht. Voorbeelden zijn de horeca-exploitatievergunning, de loterijvergunning, de collectevergunnning en de optochtvergunning.

In Renswoude proberen we de drempel zo laag mogelijk te houden. Korte lijnen zijn dan belangrijk. Elke vrijwilligersorganisatie in het dorp kan desgewenst direct met de wethouder of de burgemeester aan tafel zitten om problemen op te lossen. We organiseren cursussen voor bestuursleden van verenigingen. Vooral de penningmeesterscursus is populair.

Binnenkort verkiezen de inwoners de vrijwilliger van het jaar. Vrijwilligers doen rustig hun werk, zonder veel ophef. Ze krijgen daardoor niet altijd de aandacht die ze verdienen. Hun werk is echter essentieel voor de vitaliteit en de sociale samenhang van een lokale gemeenschap.

Jhr. mr. K.F.H. Schorer is burgemeester van Renswoude.

Copyright (c) 2007 Het Financieele Dagblad


TERUG NAAR: Artikelkeus OF INTRODUCTIEPAGINA