Publicatiedatum: 04.03.2008

Vertraging

Hugo Schorer Hij stelde onder meer dat de overheid dynamiek mogelijk moet maken. Bij dynamiek hoort: daadkrachtige besluitvorming en tempo. Dat kon vooral bij infrastructurele projecten een stuk beter. We zijn doorgeschoten in onze procedures. We moeten onze besluitvorming redden uit de greep van verstarring, aldus onze premier.

De ervaring met dit project in Renswoude is dat een van de sleutels tot succes ligt in korte lijnen tussen bestuur en inwoners. Hierdoor is de gemeente in de ogen van de inwoners geen anonieme bureaucratie, die per definitie verzet oproept, maar een bestuur van de gemeenschap dat zijn best doet om de belangen van alle inwoners te behartigen. Die korte lijnen moeten we bij de bestuurlijke organisatie van ons land goed in het oog houden.

Dat procedures zo lang duren ligt zeker niet alleen aan insprekende burgers. Vooral de Haagse regelgeving is hier debet aan. Veel plannen zijn de laatste jaren ernstig vertraagd door de koppeling tussen de Europese luchtkwaliteitsnormen en de procedures voor de uitvoering van infrastructurele projecten.

Het ongedaan maken van deze niet door Brussel voorgeschreven koppeling kan veel oplossen. Bij andere projecten zijn er lokaal geen bezwaren, maar gaat een milieuorganisatie die ver weg zit procederen. Deze organisaties, vaak gesubsidieerd door de overheid, worden op grond van de wet erkend als belanghebbenden.

Inperking van dit begrip zal de weg vrijmaken voor snelle realisering van projecten die lokaal gewenst worden. Waar wacht de premier nog op?

Jhr mr K.F.H. Schorer is burgemeester van Renswoude.

Copyright (c) 2008 Het Financieele Dagblad


TERUG NAAR: Artikelkeus OF INTRODUCTIEPAGINA