Publicatiedatum: 01.04.2008

Grebbelinie

Hugo Schorer

De afgelopen jaren is er in onze regio veel energie gestoken in het behoud van de Grebbelinie, een bijna vergeten verdedigingslinie uit de 18de eeuw. Plaatselijke historische verenigingen, gemeenten en provincies zijn hier enthousiast mee bezig. Na de Tweede Wereldoorlog had de linie geen functie meer. Her en der zijn inmiddels stukken verdwenen. Om te voorkomen dat zij nog verder teloor zou gaan, heeft de particuliere Stichting Grebbelinie de rijksmonumentenstatus aangevraagd voor de nog intacte delen van de linie: forten, keerkaden, dijken, aarden voorposten, sluizen, bastions en batterijen.

De aanvragen dateren van mei 2004. Afgelopen februari kreeg de stichting van minister Ronald Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) te horen dat de aanvragen zijn afgewezen. Volgens de wet moet de minister binnen tien maanden op een aanvraag beslissen. Nu kost het vier keer zo lang. Kennelijk erg ingewikkeld. Het blijkt heel simpel: de aanvraag is te laat ingediend.

Juli 2004 heeft OCW besloten objecten van voor 1940 niet meer aan te wijzen als rijksmonument. Dat is toen ook bekendgemaakt. De aanvraag van de Stichting Grebbelinie is echter wel in procedure gebracht. Die procedure houdt nogal wat in. Zo wordt de betrokken gemeente gevraagd om belanghebbenden te horen.

Onze gemeentelijke Monumentencommissie heeft een hoorzitting belegd, waar Staatsbosbeheer, het waterschap en onze plaatselijke historische vereniging verteld hebben wat ze van de aanvraag vonden. Vervolgens heeft de gemeenteraad de minister geadviseerd om delen van de Grebbelinie in Renswoude aan te wijzen als rijksmonument.

Datzelfde hebben nog een tiental andere gemeenten gedaan voor andere stukken linie. Ook de provincies Gelderland en Utrecht hebben geadviseerd de aanvraag in te willigen. Ten slotte heeft de Raad voor Cultuur een positief advies uitgebracht.

Kortom, OCW heeft een groot aantal overheden, particulieren en adviesorganen op de been gebracht voor de inhoudelijke beoordeling van deze aanvraag. In juli 2005 waren alle adviezen binnen.

Vervolgens duurt het tot februari 2008 voor OCW tot de conclusie komt dat de aanvraag te laat is ingediend. De stichting bestrijdt dat overigens. Maar stel dat het inderdaad zo is, had OCW dat dan niet in juli 2004 kunnen bedenken? Soms zijn de wegen die de Haagse ambtenarij bewandelt echt ondoorgrondelijk.

Jhr mr K.F.H. Schorer is burgemeester van Renswoude.

Copyright (c) 2008 Het Financieele Dagblad


TERUG NAAR: Artikelkeus OF INTRODUCTIEPAGINA