Publicatiedatum: 22-03-2007

Welkom aan de minister

HUGO SCHORER

Het kabinet gaat de eerste honderd dagen luisteren naar de samenleving. Dat is nieuw. De meeste kabinetten wisten precies wat goed was voor ons land en stortten meteen na hun aantreden het ene beleidsvoornemen na het andere over ons uit. Je mag aannemen dat minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken haar oor te luisteren zal leggen bij provincies en gemeenten. Stel: ze brengt een bezoek aan Renswoude. Wat vertellen we haar dan?

We leggen haar uit dat hier een asielzoekersgezin met twee kleine kinderen uit Afghanistan woont, dat na zeven jaar nog steeds niet weet of het in Nederland mag blijven of niet. We hebben het coalitieakkoord CDA, PvdA en ChristenUnie gelezen en hebben de indruk dat het gezin mag blijven, maar zeker weten doen we het niet en het gezin hoort niets. We vragen Den Haag spoedig duidelijkheid te verschaffen.

We vertellen de minister dat we een uitroepteken hebben geplaatst bij de passage in het akkoord, waarin staat dat het behoud van voldoende voorzieningen in kleine kernen op het platteland wordt ondersteund. We laten haar onze plannen zien voor een centrumplan waar winkels worden geclusterd en een eerstelijnsgezondheidscentrum en een kultuurhus zijn gepland. We zijn ook blij dat we voortaan voor onze eigen inwoners mogen bouwen. Niets is zo negatief voor het behoud van voldoende voorzieningen als het wegtrekken van jongeren uit een dorp bij gebrek aan betaalbare huisvesting. Als jongeren weggaan, gaat het niet goed met de scholen en met de (sport-)verenigingen. Uiteindelijk tast het de vitaliteit van de gemeenschap aan.

We wijzen haar op het belang dat ons buitengebied ook vitaal blijft. Dankzij de reconstructie van de intensieve veehouderij weten onze boeren nu eindelijk waar ze aan toe zijn wat betreft uitbreiding en verplaatsing van hun bedrijven. We bepleiten een verdergaande reconstructie-inspanning.

Wij melden de minister dat de politie bij ons goed functioneert, dat een nationale politie voor ons niet hoeft, maar dat er te weinig blauw op straat en in het veld is. Nu de veldpolitie praktisch verdwenen is, kan iedereen ongestraft zijn afval in het buitengebied dumpen, zoals asbest, mest, soms zelfs gevaarlijke chemische stoffen, afval van de illegale productie van partydrugs. We tonen onze bezorgdheid over de vele verkeersongelukken op het platteland, waarbij vaak alcohol in het spel is. We zeggen het onaanvaardbaar te vinden dat de politie alleen tijd heeft voor de zeer noodzakelijke snelheidscontroles indien we als gemeente zelf de politie daarvoor betalen, terwijl de boetes in de Haagse kas vloeien.

We vertellen haar dat we ons erg bezorgd maken over het alcoholgebruik onder jongeren in de leeftijd van 10 tot 18 jaar, zeker ook op het platteland, en dat meer maatregelen nodig zijn dan alleen de verscherping van de controle op de leeftijdsgrens bij de verkoop van alcohol, hoe goed op zich ook.

We vertellen de minister dat we enthousiast zijn over de nadruk die het akkoord legt op gemeenschapszin en solidariteit en op de noodzaak de kracht van wijken, buurten en dorpen beter te benutten. Op dat schaalniveau voelen mensen zich vertrouwd en komen ze eerder tot goede initiatieven dan in grote anonieme verbanden. We laten haar initiatieven in Renswoude zien, zoals nieuwe landgoederen in combinatie met nieuwe natuur en versterking van de bestaande landbouwbedrijven, herstel van de Grebbelinie met prachtige fiets- en wandelroutes, de integratie van ons politiebureau in het gemeentehuis en een kleine decentrale unit voor de verzorging van licht dementerende ouderen. De praktijk in onze gemeente laat zien hoe belangrijk het is het bestuur dicht bij de burger te houden.

Ten slotte vragen we de minister of onze conclusie uit het coalitieakkoord juist is dat het daarom afgelopen is met het samenvoegen van gemeenten tegen de zin van gemeentebestuur en inwoners.

Jhr mr K.F.H. Schorer is burgemeester van Renswoude. E-mail: burgemeester@renswoude.nl

Copyright (c) 2007 Het Financieele Dagblad


TERUG NAAR: Artikelkeus OF INTRODUCTIEPAGINA