Het Financieele dagblad - Export

Publicatiedatum: 12-7-2007

Alle belangen tellen mee

HUGO SCHORER

Onlangs hebben het gemeentebestuur van Renswoude, een projectontwikkelaar en vijf agrariŽrs hun handtekening gezet onder een overeenkomst die woningbouw mogelijk maakt, nieuwe natuur realiseert en agrariŽrs toekomstmogelijkheden biedt. Deze overeenkomst borduurt voort op een regeling uit het jaar 2000 waarbij agrariŽrs konden stoppen met hun varkens- of kippenbedrijf en in ruil voor de sloop van schuren en stallen een vergoeding konden krijgen of een woning mochten bouwen. In dat jaar had Renswoude aan de noordrand van het dorp wat agrarische grond gekocht om enige woningen te realiseren.

Niet ver daarvandaan was een aantal veehouderijen met varkens en kippen gevestigd die geen plannen hadden om te stoppen. Zij voelden zich bedreigd in hun ontwikkelingsmogelijkheden door de voorgenomen woningbouw. De toenmalige stankwetgeving was zeer rigoureus en het gevaar dreigde dat deze boerenbedrijven in de toekomst niet of veel minder zouden kunnen uitbreiden. Zij maakten bezwaar tegen onze uitbreidingsplannen en er volgden jaren van juridische procedures. Een complicerende factor daarbij was de bijzonder ingewikkelde stankwetgeving. We zorgden er wel voor dat we met de boeren in gesprek bleven, maar de impasse was volledig.

In 2005 groeide bij beide partijen het besef dat verdere procedures niet veel zin hadden en uiteindelijk slechts verliezers dreigden op te leveren. We gingen weer met de agrariŽrs rond de tafel zitten en het lukte om een convenant te sluiten. Dit hield in dat de gemeente de planologische procedures om woningbouw mogelijk te maken opschortte en dat de boerenbedrijven hun wensen voor de toekomst op een rijtje gingen zetten met behulp van adviseurs, waarvan de kosten bij uitzondering voor 75 procent door de gemeente vergoed werden. Inmiddels maakte het provinciale streekplan woningbouw aan de noordrand van ons dorp mogelijk.

De boeren kwamen met hun toekomstplannen: de ťťn wilde een zorgboerderij beginnen, de ander wilde omschakelen van varkens naar koeien. De volgende wilde zijn bedrijf verplaatsen naar een deel van onze gemeente waar de veehouderij nog alle ruimte krijgt. Weer een ander wilde stoppen en zijn grond beschikbaar stellen voor nieuwe natuur. De plannen tezamen betekenden een forse kwaliteitsverbetering van ons buitengebied. Onderdeel van de voornemens was dat vrijwel alle milieuvergunningen zouden worden ingetrokken en de stankcirkels zouden verdwijnen en dat woningbouw mogelijk zou worden. Zelfs meer woningbouw dan eerst door ons gedacht. Dat was op zich gunstig voor de gemeente, maar realisering van de plannen van de boeren zou veel geld gaan kosten.

Op advies van een bij het proces betrokken extern bureau zijn we toen gaan samenwerken met een projectontwikkelaar. We spraken af dat de ontwikkelaar op een stuk grond woningen mocht bouwen als hij met de opbrengst daarvan de agrariŽrs in staat zou stellen hun toekomstplannen te realiseren. Dan bleef er nog ruimte over voor woningbouw door de gemeente, omdat er geen belemmeringen meer zouden zijn in de vorm van stankcirkels.

Ruim twee jaar na het sluiten van het convenant zijn alle afspraken gemaakt en alle handtekeningen gezet. De provincie gaf haar toestemming vanwege de integrale aanpak en de kwaliteitsverbetering van het gebied. Als alles gerealiseerd is, is onze lijst van woningzoekenden een stuk korter, heeft een aantal boeren weer toekomstmogelijkheden en is de kwaliteit van ons buitengebied sterk verbeterd.

Als gemeente doe je er goed aan de belangen van je inwoners zorgvuldig te analyseren. Soms zijn er dan mogelijkheden om uit een impasse te komen en een oplossing te vinden die rekening houdt met alle belangen die in een bepaald gebied spelen en die tegelijkertijd een kwaliteitsverbetering van dat gebied betekent.

Jhr mr K.F.H. Schorer is burgemeester van Renswoude. E-mail: burgemeester@renswoude.nl

Copyright (c) 2007 Het Financieele Dagblad


TERUG NAAR: Artikelkeus OF INTRODUCTIEPAGINA