Publicatiedatum: 23-2-2006

Kloeke EU-besluiten gevraagd

HUGO SCHORER

Iedereen in het dorp houdt zijn hart vast. Niet wèèr vogelgriep. Ongeveer drie jaar geleden brak de vogelgriep uit. Het begon in Renswoude. Daarvoor was het zeker 75 jaar niet in ons land voorgekomen. Vandaag is de vraag niet of, maar alleen nog wanneer het virus zal toeslaan. De vorige keer werden alle ca 350.000 kippen in Renswoude geruimd. Gezonde dieren, besmette dieren, hobbydieren, alles. Zo'n dertig Renswoudse pluimveehouders zaten een halfjaar in onzekerheid en zonder inkomen. Na het ruimen van 30 miljoen kippen was de ziekte uit Nederland verdwenen. Waarom zou het virus niet opnieuw jaren wegblijven? Dus op een enkele uitzondering na zijn alle pluimveehouders in Renswoude weer begonnen met kippen. Ze moeten er niet aan denken dat de ziekte terugkomt. Dat zou het einde van de pluimveehouderij in Renswoude en de Gelderse Vallei kunnen betekenen.

Het verschil met de vorige keer is dat we ons nu kunnen voorbereiden, maar ook dat het virus agressiever is en gevaarlijk voor de mens. In Renswoude is er geen kip meer te zien. Iedereen houdt zich stipt aan de ophokplicht.

Wat hebben we geleerd van de vorige keer? Wetenschappers gaan er inmiddels van uit dat de wereld zal moeten leren leven met vogelgriep. Dit soort virussen is nu tien jaar in Zuidoost-Azië en verdwijnt daar niet meer. Men vermoedt dat watervogels, zoals zwanen en wilde eenden, het virus over zeer grote afstanden kunnen verspreiden. Ze kunnen drager zijn van het virus zonder zelf ziek te worden of dood te gaan. De bestrijding van het virus drie jaar geleden was nog gebaseerd op de gedachte dat het virus radicaal uit ons land verwijderd moest worden en dan jaren weg zou blijven.

Om deze nieuwe situatie het hoofd te bieden, kun je de kippen tegen het virus vaccineren of ze zodanig opsluiten dat het virus moeilijk bij ze kan komen.

Kippen worden tegen allerlei dierziekten ingeënt. Ook tegen vogelgriep kan gevaccineerd worden. In Europa is indertijd afgesproken dat vaccinatie van kippen tegen vogelgriep niet is toegestaan. Ze ontwikkelen dan namelijk antistoffen en zijn niet goed meer van zieke kippen te onderscheiden. Daarom mogen landen de invoer van producten van gevaccineerde kippen verbieden. Nu het virus zich zeer snel over de wereld verspreidt, zouden we kunnen afspreken dat vaccinatie van kippen geen reden meer mag zijn om de grenzen te sluiten. Zolang die afspraak er niet is, betekent het toestaan van vaccinatie binnen de EU dat de export naar landen buiten de EU, zoals het Midden-Oosten, Rusland en Japan, gevaar loopt. Niet vaccineren binnen de EU betekent aan de andere kant een zeer kostbare en vrijwel hopeloze strijd om het virus radicaal uit te bannen. Vaccinatie zou verplicht moeten worden voor alle kippen die buiten lopen.

Daarnaast kunnen we de kippen in compleet gesloten bedrijven houden en hopen dat het virus hen niet bereikt. Dat betekent ook het einde van de buiten lopende scharrel- en hobbykippen. Er zal continu gecontroleerd moeten worden op de aanwezigheid van het virus. Geen aantrekkelijk vooruitzicht.

Wat de zaak complex maakt is dat de besluitvorming in Brussel plaatsvindt. Sinds de vorige vogelgriep is de EU uitgebreid tot 25 lidstaten. Dat maakt het nemen van besluiten niet eenvoudiger. Haast is echter geboden, want het zou toch al te primitief zijn als we weer miljoenen kippen zouden moeten afmaken. Te verwachten valt dat hobbydierhouders dit keer massaal zullen proberen aan ruiming te ontkomen. Drie jaar geleden kregen sommige ruimers last van een onschuldige oogontsteking. Ook kinderen van ruimers hadden er last van. Dit keer is het virus gevaarlijker en dient contact met besmette dieren voorkomen te worden. Dat maakt het ruimen gecompliceerder.

Ook de EU moet laten zien dat men geleerd heeft van de vorige uitbraak.

Jhr mr K.F.H. Schorer is burgemeester van Renswoude. E-mail: burgemeester@renswoude.nl

Copyright (c) 2006 Het Financieele Dagblad


TERUG NAAR: Artikelkeus OF INTRODUCTIEPAGINA