Publicatiedatum: 4-5-2006

Zorgboerderij is goud waard

HUGO SCHORER

Boeren ondernemen steeds meer nevenactiviteiten. Iedereen kent wel het kamperen bij de boer. Vooral langs de kust heeft dat een grote vlucht genomen. De laatste jaren dringt het ook in andere streken door. In Renswoude zijn er inmiddels twee boerencampings. Ook de verkoop op de boerderij van streekproducten komen we meer en meer tegen. Sinds kort is het boerengolf flink komen opzetten.

Een wat minder bekende nevenactiviteit is de zorgboerderij. Wat houdt dat precies in?

Aan de keukentafel van hun boerderij 'De Groote Fliert' in Renswoude vertellen Dick en Margriet van de Lagemaat hoe zij er toe gekomen zijn om naast hun volwaardig agrarisch bedrijf zorg te bieden aan mensen die om de een of andere reden een moeilijke tijd doormaken.

Het begon een jaar of vier geleden toen een onderwijzer met een burn-out aan hen vroeg of hij een tijdje op de boerderij mocht komen werken. Margriet volgde daarna een cursus over het verlenen van zorg op de boerderij.

Inmiddels bieden ze door de week gastvrijheid aan zo'n vijf personen. Sommigen komen alleen een ochtend in de week, anderen zijn er drie volle dagen. Dick runt een boerenbedrijf met ongeveer zestig melkkoeien en vierhonderd varkens. Dus er is veel werk aan de winkel. Het therapeutisch bezig zijn op zo'n boerderij geeft rust door de ontspannen plattelandsomgeving. Je hebt een tijdje geen last van het jachtige stadsleven. Je bent de hele dag buiten en doet soms best wel zware klussen. Het tot een goed einde brengen van bepaalde eenvoudige taken geeft zelfvertrouwen, wat in zo'n situatie meestal heel belangrijk is. Er is structuur in een dag op de boerderij, want bepaalde klussen moeten iedere dag op ongeveer hetzelfde uur gebeuren: zoals het voeren van de dieren, het melken van de koeien et cetera.

Ook al is het een grote boerderij, het is toch een kleinschalige omgeving, waar mensen met een zorgbehoefte zich prettig voelen door de overzichtelijkheid en de herkenbaarheid. Dat missen ze in de instellingen waar ze meestal verblijven. Die zijn door fusies en regionalisering de menselijke maat ontgroeid.

De mensen voelen zich op de boerderij doorgaans snel thuis, maken zich nuttig en doen weer nieuwe moed en energie op. Een van de eerste effecten is meestal dat zij weer goed gaan slapen. Het bijzondere is dat ook het vee er wel bij vaart. Door alle extra aandacht hebben de koeien minder last van stress, geven meer melk en zijn minder vaak ziek. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

De meeste mensen die voor dagbesteding op een zorgboerderij geplaatst worden, beschikken over een persoonsgebonden budget en kopen daarmee de zorg op de boerderij in. Ook kan men aan de slag op een zorgboerderij in het kader van arbeidsre´ntegratie.

Het aardige van deze voorziening is dat de zorgboerderij nog niet aan allerlei Haagse regels hoeft te voldoen. Boer en boerin kunnen op hun eigen manier invulling geven aan de zorg die ze verlenen en dat komt deze zorg alleen maar ten goede.

Ons land telt inmiddels ruim vijfhonderd zorgboerderijen, die vorig jaar aan zo'n negenduizend personen zorg boden. Uitstekend dat het platteland op dit punt in een behoefte kan voorzien.

Jhr mr K.F.H. Schorer is burgemeester van Renswoude. E-mail: burgemeester@renswoude.nl

Copyright (c) 2006 Het Financieele Dagblad


TERUG NAAR: Artikelkeus OF INTRODUCTIEPAGINA