Publicatiedatum: 12-1-2006

Het welzijn van een Braziliaanse kip

HUGO SCHORER

De WTO-onderhandelingen in Hongkong zijn achter de rug. De wereldhandelsorganisatie probeert de wereldhandel te bevorderen, onder meer door handelsbarrières te verminderen. Derdewereldlanden willen dat westerse landen ophouden om met behulp van exportsubsidies landbouwproducten te dumpen op de wereldmarkt. Ook het beschermen van westerse markten door invoerheffingen is hun een doorn in het oog. In Hongkong is afgesproken om de exportsubsidies op termijn te verminderen. Over vermindering van invoerheffingen wordt later dit jaar verder gepraat.

Deze onderhandelingen zijn van groot belang voor de Nederlandse landbouw. Met een Renswoudse boer maken we de balans op en gaan we na wat voor gevolgen het WTO-overleg heeft. Zijn familie boert al generaties lang in de Gelderse Vallei. Traditiegetrouw is het een gemengd bedrijf, met koeien, varkens en kippen. Aan de keukentafel legt hij me uit dat het optreden van de Europese Unie (EU) in Hongkong niet in het belang is geweest van de landbouw.

Het gaat dit keer vooral om kippen. Niet de eieren, maar het kippenvlees. De prijs van kippenvlees wordt bepaald door de markt, maar de EU beschermt haar markt voor kippenvlees met importheffingen. Desondanks is de import uit Brazilië en Thailand de laatste jaren sterk gestegen. Dat komt vooral door de veel lagere productiekosten in die landen: de lage lonen, het goedkope kippenvoer, maar ook het ontbreken van eisen op het gebied van dierenwelzijn. In Nederland is bijvoorbeeld een minimum hoeveelheid stalruimte voor een kip voorgeschreven. Wij vinden het tegenwoordig niet goed dat er erg veel kippen samen in een stal zitten. Dat werkt kostenverhogend voor de Nederlandse boer. Die eisen worden in Brazilië en Thailand niet gesteld.

Na intern overleg heeft de EU besloten om in Hongkong niet te praten over zaken als dierenwelzijn. De onderhandelingen waren zo al moeilijk genoeg. Er werd dus in Hongkong vooral onderhandeld over handelstarieven, waaronder verlaging van invoerheffingen op kippenvlees, zonder dat gesproken is over de vraag hoe diervriendelijk de buiten de EU geproduceerde kip behandeld wordt.

Brazilië en Thailand zijn slim in het omzeilen van de Europese invoerbeperkingen. De EU-invoerheffing op kip is vrij hoog. Deze landen hebben ontdekt dat gezouten kipfilet onder een invoerregiem valt met een veel lagere invoerheffing. Vandaar dat ze nu vooral gezouten kipfilet naar de EU exporteren. Ook de twee jaar geleden in Thailand uitgebroken vogelpest is geen belemmering voor de export van kippenvlees naar Europa. Gezonde kippen worden nu eerst in Thailand gekookt en vervolgens geëxporteerd.

Het wrange van het verhaal is dat Nederlandse pluimveehouders extra kosten maken als gevolg van de eisen op het gebied van dierenwelzijn, die zijn opgelegd toen Brinkhorst minister van Landbouw was. Diezelfde minister Brinkhorst, nu van Economische Zaken, heeft in Hongkong niet gesproken over zulke eisen. Zwaar weer dreigt voor onze pluimveesector. Voor eerlijke concurrentie in de ogen van onze boeren moet Nederland dus bereiken dat de EU in WTO-verband de dierenwelzijneisen wel aan de orde stelt of Nederland moet zelf die eisen niet meer stellen.

Een andere mogelijkheid is dat de consument van kipfilet goed wordt voorgelicht. Die weet nu doorgaans van niets omdat op de kipfilet in de winkel meestal niet staat aangegeven waar deze vandaan komt of hoe diervriendelijk deze is geproduceerd. Als dat duidelijk op het etiket wordt vermeld, kan de consument kiezen.

Minister Veerman van Landbouw wil dat boeren in Nederland weer ondernemers worden. Ook de Renswoudse boeren willen dat best, maar dan wel zonder in hun ogen oneerlijke concurrentie.

Jhr mr K.F.H. Schorer is burgemeester van Renswoude. E-mail: burgemeester@renswoude.nl

Copyright (c) 2006 Het Financieele Dagblad


TERUG NAAR: Artikelkeus OF INTRODUCTIEPAGINA